Nhiệm vụ
Tạo môi trường sống sạch sẽ và thân thiện hơn
Tầm nhìn
Trở thành công ty quản trị môi trường toàn diện hàng đầu thế giới
Giá trị
Chính trực, trách nhiệm; đội ngũ, đổi mới; khách hàng, đôi bên cùng có lợi


 • Trung thực
  Chúng tôi chân thành, uy tín, nhất quán lời nói và việc làm, hứa hẹn tiền bạc; chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, thực tiễn kinh doanh, nội quy, quy chế và giá trị của công ty.
 • Trách nhiệm
  Chúng tôi chịu trách nhiệm về hành động, vị trí và công ty của mình, dám chịu trách nhiệm và lợi ích kinh tế của chúng tôi không bao giờ vượt quá lợi ích an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.
 • Đội
  Chúng tôi là thành viên của đội. Chúng tôi phát triển cùng đội, tiến lên và rút lui. Chúng tôi đã vượt qua, chiến đấu theo nhóm và tin tưởng vào sức mạnh của đội.
 • Đổi mới
  Chúng tôi có can đảm để phủ nhận bản thân, theo đuổi sự đổi mới và đạt được tiến bộ hàng ngày; theo đuổi sự đổi mới trong công nghệ và mô hình kinh doanh để trở thành công ty hàng đầu thế giới.
 • Khách hàng
  Khách hàng là nền tảng, tiền đề và giá trị của sự tồn tại của Kangheng. Chúng tôi lấy khách hàng làm trung tâm, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, đặt giá trị gia tăng của khách hàng và giành được sự công nhận của khách hàng lên hàng đầu.
 • Thắng lợi
  Chúng tôi theo đuổi lợi ích và sự phát triển của bản thân, đồng thời chúng tôi cũng theo đuổi sự phát triển chung với đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp, v. v.; chúng tôi tin rằng mọi người đều tốt và chúng tôi có thể tốt.