Kinh doanh quốc tế


Kangheng International tập trung vào Đông Nam Á, thâm nhập vào Châu Phi, triển khai ở Nam Mỹ, Châu Âu và Úc, tập trung vào đầu tư và vận hành các dự án phát điện đốt chất thải, kết hợp các bộ thiết bị hoàn chỉnh và kỹ thuật để đi ra ngoài, đồng thời hợp tác với các đối tác để xây dựng một khu công nghiệp tĩnh mạch.

Biểu ảnh mẫu
  • Dự án Bangkok Thái Lan (2х250 tấn/ngày)

  • Dự án Colombo ở Sri Lanka (2х350 tấn/ngày)