Việc tuyển dụng

Công ty chúng tôi sẽ không bao giờ để Lôi Phong chịu thiệt! Chúng ta phải lấy đấu tranh làm nền tảng! Đó là không để những người đấu tranh bị thiệt hại Đây là một trong những giá trị quan trọng nhất của công ty chúng tôi.

-- Long Jisheng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Kangheng Environment