trách nhiệm xã hội

Bất cứ khi nào một dự án định cư trong một khu vực, Kangheng Environment coi đó là sự khởi đầu của việc xây dựng một cộng đồng mới, tuân thủ khái niệm "tổ ong", xây dựng nhà máy thành một cộng đồng mở và xây dựng cộng đồng thành một ngôi nhà chung cho Kangheng Environment và cư dân xung quanh. Và điều này bắt nguồn từ việc Kangheng Ring tuân thủ ý định ban đầu của mình-tạo ra một môi trường sống trong lành và thân thiện hơn.